JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ให้แนวคิดในการวางแนวคิดการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กับหัวหน้ากลุ่มครีเอทีฟ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ผู้บริหารบัญชี และทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จัดทำเนื้อหาในสื่อโฆษณาและสื่อต่างๆ ได้แก่ แคตตาล็อก หรือโบรชัวร์ อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการโฆษณาและส่งเสริมการขาย

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์รับผิดชอบอย่างน้อย 0-3 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานด้านสื่อโฆษณากับองค์กรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  ทันเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา front-end เช่น HTML5, SASS, CSS, JavaScript, Bootstrap
 • มีประสบการณ์ใน PHP Framework เช่น Drupal, Laravel, WordPress, Symfony
 • มีประสบการณ์ใน JavaScript Framework เช่น React, Vue, Angular
 • ประสบการณ์การทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น GitLab, Jira, Bitbucket, TortoiseHg

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เหมาะสม
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้าน PHP Developer หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เว็บแอพพลิเคชั่น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ข้อกำหนดและแนะนำข้อกำหนดทางเทคนิค
 • การเข้ารหัส การดีบัก การกำหนดค่า การทดสอบ และ
 • การปรับใช้ซอฟต์แวร์
  สนับสนุน ตรวจสอบ และวิเคราะห์สาเหตุ (ปัญหา ประเด็น ข้อบกพร่อง)

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
  วิเคราะห์ตลาดออนไลน์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ดี

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวางแผน และวิเคราะห์ตลาดออนไลน์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความเข้าใจในการทำ Online Marketing
 • มีความรู้ในการบริหาร Brand และพัฒนาสินค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำ Content Marketing ให้เพจเกิดการเคลื่อนไหว ให้เพจมีคนติดตาม กดไลท์ กดแชร์ให้ได้มาซึ่งยอดขาย
 • ทำ SEO ให้ Website ติดอันดับในการค้นหา
 • วางแผนแคมเปญยอดขาย สินค้าของบริษัทในแต่ละเดือน
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งทั้งภาพรวมของธุระกิจ ประเมินแผนการตลาดรวมทั้งปรับกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน